एउटा दुर्व्यसनीको स्वीकारोक्ती, विश्वास र प्रतिज्ञासँगको अनुभव